Dokumenty i informacje

Dostępne dokumenty związane z organizacją wypoczynku:

- warunki uczestnictwa,

- warunki ubezpieczenia uczestników kolonii,

- regulamin kolonii,

- karta kolonijna,

- umowa o świadczenie usług turystycznych. 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z w/w dokumentami ( linki poniżej ).

Prosimy o wydrukowanie umowy o świadczenie usług turystycznych ( 2 razy ), wypełnienie i jak najszybsze  dostarczenie  do Organizatora ( Częstochowa, ul. Kołakowskiego 27 ).

Jest możliwość odbioru wydrukowanych dokumentów u Organizatora. 

Karta kolonijna powinna być dostarczona na 15 dni przed terminem kolonii tj. 15.06.2021.

Planowane jest zebranie rodziców Uczestników kolonii 27.05.2021 godz. 18.00 ( zebranie odbędzie się w formie stacjonarnej w Szkole Podstawowej nr 31 ul. PCK 18 lub online ) . 


fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa