Jak prowadzimy zajęcia dla dzieci?

Na swoich zajęciach wykorzystuję różnorodne pomoce dydaktyczne, tak aby efektywnie stymulować wszechstronny rozwój dziecka. Pracując w szkole podstawowej znam możliwości poznawcze uczniów w danej grupie wiekowej i swój program nauczania buduję właśnie w oparciu o nie. Posiadam również wiedzę na temat zakresu materiału niezbędnego do przyswojenia przez dzieci.  Wciąż nieustannie poszukuję ciekawych form nauczania. W ramach kursu dzieci otrzymują materiały, które umożliwiają codzienny kontakt z językiem angielskim. Zapraszam na darmowe zajęcia pokazowe.

fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa