Kilka słów o mnie

Firma moja istnieje już od 25 lat. Początki działalności przypadają na rok 1995 kiedy to rozpoczęłam działalność edukacyjną związaną z nauczaniem języka angielskiego. Będąc młodą mamą nieustannie poszukiwałam metod, które byłyby skuteczne  i atrakcyjne dla najmłodszych. Zainteresowałam się więc metodą opracowaną przez  Helen Doron, która była nowością na polskim rynku edukacyjnym. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w/w metodą zaczęłam organizować także kursy języka angielskiego dla małych dziećmi. Przez dziesięć lat byłam jednym z niewielu nauczycieli w Częstochowie wykorzystujących jej założenia. Po wypracowaniu własnego stylu nauczania zdecydowałam się na pracę niezależną. Ukończyłam również szkolenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej i wiedzę na temat gimnastyki mózgu stosuję na co dzień. Dzięki posiadanemu także wykształceniu plastycznemu zwracam uwagę na kreatywny i twórczy rozwój dziecka. Zdobyte umiejętności przyczyniły się do  wypracowania własnego stylu nauczania.  W swojej pracy dydaktycznej łączę długoletnie doświadczenie z nowatorskimi technikami pracy.  Oprócz prowadzenia kursów języka angielskiego od wielu lat zajmuję się również organizacją letniego wypoczynku dla dzieci. W ostatnim czasie będąc babcią w trosce o prawidłowy rozwój wnuczka zajęłam się tworzeniem tablic manipulacyjnych.

Joanna Urbańczyk-Nowak

 

 

                                                                                                                                              

fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa