Procedury w czasie epidemii

                       PROCEDURY PROWADZENIA ZAJĘĆ ANGIELSKIEGO W CZASIE EPIDEMII:

      1.    Każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed i po zajęciach ( w szatni jest bezdotykowe urządzenie dezynfekujące ).

2.    Uczniowie mają obowiązek przychodzenia w maseczkach, które mogą zdjąć w trakcie zajęć.

3.    Wydłużone zostały przerwy między poszczególnymi grupami, tak, aby zminimalizować kontakt z innymi dziećmi.

4.    Dzieci siedzą w sali podczas zajęć z zachowaniem bezpiecznej odległości.

5.    Każdy uczeń ma swoje podręczniki i przybory.

6.    Po każdej grupie ławeczki są dezynfekowane.

7.    Prośba do rodziców, aby nie czekali na dzieci w szatni. Może tam przebywać tylko ograniczona liczba osób.

fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa