Dla kogo są nasze kursy języka angielskiego?

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od piątego roku życia, dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla młodzieży. Przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 8 osób, na różnych poziomach zaawansowania. Umożliwia to indywidualizowanie pracy z uczniem, poznanie jego mocnych i słabych stron i wspieranie w osiągnięciu sukcesu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. 

 

fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa