Jak prowadzimy zajęcia języka angielskiego?

Staramy się prowadzić zajęcia w sposób jak najbardziej przyjazny dla ucznia, motywować go i zachęcać do nauki. Nauka u nas to nie tylko nudne siedzenie w ławce z podręcznikiem. Wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne celem zaciekawienia dziecka, pobudzania jego kreatywności, stwarzania jak najbardziej realnych sytuacji do komunikacji w języku angielskim. Znamy możliwości poznawcze uczniów w danej grupie wiekowej, posiadamy wiedzę na temat zakresu materiału niezbędnego do przyswojenia przez dzieci i nasz program nauczania budujemy właśnie w oparciu o nie. Wciąż nieustannie poszukujemy ciekawych form nauczania, korzystamy z nowoczesnych technologii komputerowych i aplikacji do nauki języka. Nasze sale wyposażone są w monitory dotykowe najnowszej generacji. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli uczących w szkołach, którzy doskonale znają wymagania egzaminacyjne i nauczając rozwijają kompetencje istotne podczas egzaminów. W ramach kursu dzieci otrzymują materiały, które umożliwiają codzienny kontakt z językiem angielskim. Zapraszamy na darmowe zajęcia pokazowe.

fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa